Geo-lingid

Siia välja toodud viited Internetti lehtedele, mis on kasulikud geografia õppimisel.

 

ILm, pilvede liikumine, satellitinfo

1) http://www.census.gov/population/international/

2) http://kooligeograafia.ut.ee/

3) Kui soovid leiada sobiva kaardi

http://www.geo.ut.ee/kooligeo/Lingid/Lingid_interaktiivsed_kaardid.htm.

4) Paljusid kiiresti muutuvaid näitajaid, nagu rahvaarv, tasub otsida hoopis CIA – the World Factbookist

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

5) Kõikide riikide rahvastikupüramiidid eri aastate lõikes leiab USA rahvaloenduse kodulehelt Kasutamise selgitus → kui valida esmalt

ülamenüüst Data Access→ riik → Population Pyramids.

http://www.census.gov/ipc/www/idb/ 

 

6) 9. klassis Eesti energiamajanduse teema õppimisel saab eelpool nimetatud õpitulemuste saavutamiseks edukalt kasutada võrgus olevat õppeotstarbelist energiamoodulit

http://www.elektro.ttu.ee/moodul/

või Eesti Energia kodulehte https://www.energia.ee/.

 

7) Interneti vahendusel võib koobastes jalutada ning stalaktiidide ja

stalagmiidide ilu pikalt imetleda.

http://www.burger.si/Jame/PostojnskaJama/PostojnskaJama_LOC06.html.

8) Merede, jõgede ja järvede iseloomustamisel ning võrdlemisel on soovitatav kasutada

satelliidifotosid, mida võib leida arvukatest portaalidest, näiteks Visible Earthist

http://visibleearth.nasa.gov/.

7) Jõgede tegevuse uurimiseks tasub kasutada Google Earthi võimalusi.

earth.google.com/

8) Maailma jõgede hüdrograafe eri jõelõikude kohta ja muid andmeid leiab lingilt

http://www.grdc.sr.unh.edu/index.html.

9) 9. klassi õpilastele võib soovitada Eesti turismimajandusest ülevaate saamiseks külastada Eesti Turismifirmade Liidu kodulehekülge

http://www.etfl.ee/index.php?e_id=43&p_id=63

10) Mahukas õppematerjal säästva turismi ja eelkõige rannikualade kohta

 on mõeldud küll geograafia eriala õppijaile, kuid pakub kasutamisvõimalusi ka 9. klassi õpilastele.

http://www.arhipelaag.ee/coastlearn/tourism/turism/casestudies_curonian.html

11) Maailma turismi kohta tuleb andmeid otsida aga Maailma Turismiorganisatsiooni kodulehelt (valida alamenüüst Tourism Highlights)

http://www.unwto.org/facts/menu.html.

12) Väga suure valikuga ingliskeelne portaal maailma piirkondade kohanimede

õppimiseks eri tasemetel on aadressil

http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm

13) Enesekontrollitest mäestike ja mägismaade õppimiseks

http://www.purposegames.com/game/maailma-maestikud-quiz/info 

14) Eesti-pusle

http://jigsawplanet.com/?id=a487385f25869ba1.

15) Hirmo, C. (2005), Eesti üldhariduskoolide õpetajaid mõjutavad tegurid info- ja

kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisel, avaldamata magistritöö, Tartu Ülikool, Tartu,

kättesaadav internetis

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/1137/5/hirmo.pdf

16) Hea mäng riikide tundma õppimiseks

http://www.travelpod.com/traveler-iq

KAARDIKOGUD

 Wikimedia maps. Pidevalt täienev kaardikogu, palju koolis kasutatavaid teemakaarte.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps

 Perry-Castañeda Library Map Collection. Hästi palju erinevaid  kaarte sh kontuurkaardid. Lingid teistele kaardikogudele.

http://www.lib.utexas.edu/maps/indian_ocean.html

The Great Gallery of the Wide Web. Palju erinevaid maailmakaarte nii loodus- kui inimgeograafia teemadel.

http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/glob/glob1.htm

ReliefWebi kaartide lehekülg Võimalik valida maailmajagude kaupa kaarte toimunud sündmustest (põgenikevood, loodusõnnetused, sõjakolded jne)

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/LPAA-783RFT?OpenDocument

http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc100?OpenForm

Atelier de cartographie

http://cartographie.dessciences-po.fr/recherche.php5

 

Oddens’ Bookmarks - äärmiselt mahukas Utrechti ülikooli lingikogu.

http://oddens.geog.uu.nl/index.php

Le Monde diplomatique - ajakirja Le Monde diplomatique portaal (prantsuse ja inglise versioonis). Ajakirja artiklid on illustreeritud kaartidega, mida saab kasutada globaalpoliitiliste probleemide kajastamisel (kurdide probleem, Iisrael-araabia konflikt, Kaspia nafta transiit jm).

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/

UN Cartographic section

http://www.europeetravel.com/maps/europe-map-blank.htm

 La documentation Française    Palju huvitavaid teemakaarte.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/

 Worldmapper

http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html

 National Geographic MapMachine

http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/index.html

 Temaatilised kaardikogud

IIASA kaartide lehekülg. Euroopa riikide asustusvõrgu, rahvastiku tiheduse ja vanuselise koosseisu kaarte.

http://www.iiasa.ac.at/Research/ERD/DB/data/maps_0.htm

 Maailmapanga kaardid

http://nebula.worldbank.org/Website/index.htm#

 Atlas Biosphere Rasterkaarte maakasutuse, inimtegevuse, ökosüsteemide, veekasutuse jmt kohta maailma ja maailmajagude lõikes.

http://www.sage.wisc.edu/atlas/maps.php

Kontuurkaardid

Regio kontuurkaardid

http://www.regio.ee/?op=body&id=14214:36 28.02.2010

 Kontuurkaartide kogu

http://d-maps.com/2

 National Geographic - kontuurkaardid maailma, mandrite, riikide kohta.

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/

 Enhanted Learning - palju erinevaid kontuurkaarte mandrite, riikide kohta, lisaks kontuurkaardid tähtsamate jõgedega jne.

http://www.enchantedlearning.com/geography/outlinemaps/

Education Place - kontuurkaardid maailma, mandrite kohta, lisaks Vaikne ookean, põhja poolaaralad, Antarktika, mitmed ajaloolised piirkonnad jne.

http://www.eduplace.com/ss/maps/

World Atlas Com - peamiselt mandrite, maailmajagude, mitmete regioonide, USA kontuurkaardid, maailma kaart pikkus- ja laiusjoontega, eri projektsioonides. Valmis kontuurkaarditööd riikide kontrollimiseks.

http://www.graphicmaps.com/webimage/testmaps/maps.htm

Valik Maailma Atlase kontuurkaarte. Paljud kaardid reljeefivarjutustega.

http://www.swisseduc.ch/geographie/weltatlas/

EuropeETravel.com kaardid

http://www.europeetravel.com/maps/europe-map-blank.htm

Valik kontuurkaarte ja muid kaarte

homer.ugdsb.on.ca/jfr/jfr_geog/maps.html

Geog 1000: Fundamentals of World Regional Geography.

http://maps.unomaha.edu/Peterson/funda/OutlineMaps.html

 SATELLIITPILTIDE KOGUD

Visible Earth. Suur valik satelliidipilte, mis on jaotatud erinevate teemade lõikes. Otsinguvõimalus märksõna abil.

http://visibleearth.nasa.gov/

USGS Earthshots. Satelliidipilte keskkonnamuutustest koos selgitavate tekstidega.

http://edcwww.cr.usgs.gov/earthshots/slow/tableofcontents

Digital Globe

http://www.digitalglobe.com/

 Satelliidipilte inimmõjust maastikele, eelkõige metsade laastamisest

http://www.gly.uga.edu/railsback/CTW.html

 Visualizing Earth. Mitmesuguseid satelliidipilte sh vulkaanidest, Araali järvest jne.

http://visearth.ucsd.edu/VisE_gal/

The Earth Explorer

http://explorer.altopix.com/

 Võrdlevad satelliidifotod paljudest piirkondadest

http://na.unep.net/digital_atlas2/google.php

Energiamoodul

http://www.elektro.ttu.ee/moodul/