Bio.om.14.01.2013

Bioloogia olümpiaadi koolivoor koosneb kahest osast. Esimene pool tuleb lahendada arvutis. Töö vormistada tekstidokumendina. Vastuste otsimisel võib kasutada Interneti abi.Teine pool tuleb täita paberkandjal.

Ära unusta oma nime lisamast!!!

Valmis töö saata õpetaja Maire Puhmase emailile:

mpuhmas@gmail.com

Paberkandjal töö esitada õpetaja Ülle Anierile.

 

 

6 klassi olümpiaadi töö esimene osa

7 klassi olümpiaadi töö esimene osa

8 klassi olümpiaadi töö esimene osa

9 klassi olümpiaadi töö esimene osa

Gümnaasiumi olümpiaadi töö esimene osa