Ainenädal

Loodusainete nädalal „ Looduse tunnetamine oma meeltega“ 

          

Bioloogia                  Keemia        Füüsika      Loodusõpetus      Geograafia

Kokkuvõte nädalast.